Pod záštitou primátora hlavního města Prahy
Doc. MUDr. BOHUSLAVA SVOBODY, CSc.
a starosty městské části Praha 1
Ing. OLDŘICHA LOMECKÉHO

se koná
v úterý 21. června 2011 v 17 hodin

PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
K UCTĚNÍ PAMÁTKY 27 POPRAVENÝCH
PŘEDSTAVITELŮ ČESKÉHO ODBOJE


v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze
a u desky popravených obětí

Pořádají:
Město Mnichovo Hradiště, potomci a příbuzní mučedníků popravených na Staroměstském náměstí, sdružení Exulant - potomci pobělohorských exulantů, Kostnická jednota, Masarykova společnost, ČSBS, ČsOL, Společnost E. Beneše, Církev československá husitská v Praze, historické společnosti a další organizace.

* * *

PROGRAM

I. V chrámu sv. Mikuláše

* Slovo úvodem: Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
* O osobnosti Václava Budovce z Budova: Arnošt Vajzr, starosta Mnichova Hradiště
* Hudebnní pořad: housle Jan Adam, člen Pražské komorní filharmonie - rodák z Mnichova Hradiště
J.S.Bach: výběr ze Sonát pro sólové housle:
1. Adagio
2. Largo
3. Sarabanda
* K výročí uctění památky 27 popravených naStaroměstském náměstí promluví: Prof. Dr. Jakub Trojan

II. Na Staroměstském náměstí

Položení věnců u pamětní desky popravených a krátké proslovy:
* Doc. Mudr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hlavního města Prahy
* předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová
* Ing. arch. Daniela Filipová, zástupce Senátu Parlamentu ČR
*********
* doprovod varhany: prof. Bohumír Rabas (regenschori a varhaník u sv. Mikuláše)
* orchestr Armády ČR
* moderátor: Mgr. Bohumil Kejř

Doplňující informace:

* Toto pietní shromáždění se koná každý rok v den výročí popravy 21. června v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze a u pamětní desky obětí
* Prodej zajímavých publikací před zahájením programu v chrámu: nakladatelství EMAN (historická tematika), erby popravených 21.6.1621 v barevném provedení, díla T.G.Masaryka, literatura pobělohorských exulantů a další.

Spolupráce vítána. Informace na tel. čísle 274 774 736.
Vstupné dobrovolné.

* * *

počítadlo.abz.cz